Doç. Dr. Yücel Koçyiğit Elektrik-Elektronik Mühendisliği

EEM'2017-2018 Bahar

En son duyurular

***Elektronik II proje çalışması için grupların elektronik devreleri (24.04.2018)

*** Elektronik II için kısa sınav yapılmayacak ve ödev verilmeyecek, yerine proje çalışması yapılacaktır. Bu amaçla öğrencilerimiz en fazla 5 kişiden oluşan gruplarını Araş. Gör. Burcu Acar'a vize sonuna kadar bildirmeleri gerekiyor. Bilahare bu grupların elektronik devreleri ilan edilecektir. (06.04.2018)

*** Elektronik II deney grupları (26.02.2018)

Derslerimle ilgili duyuruları buradan takip edebilirsiniz. Bütün öğrencilerimize yeni dönemde başarılar diliyorum.

 

 

 

 

 

 

 

"Söz"leşme

Rüyalarınızı gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır.

 

Muhammed Ali